آموزش دومینو روسی

آموزش ساده و حرفه ای دومینو روسی


بازی هایی که اینجا آموزش داده میشه همگی بازهایی هستند که با دومینوهای جفت شش(Double-six Dominoes) قابل بازی هستند.
این نوع دومینو که مثل عکس زیر هست تقریبا” یکی از رایج ترین دومینو ها هست که شامل ۲۸ تایل میشه.

بازی های مختلفی با این نوع نمونه دومینو صورت میگیره که عبارتند از:

All Fives
Bergen
Block Dominoes
Chickenfoot
Chinese Dominoes
Draw Dominoes
Flower & Scorpion
Fortress
Forty-Two
Matador
Mexican Train
Moon
Muggins
Sebastopol
Seven-Toed Pete
Sniff
Solitaire
Texas 42
Tiddly Wink

بازی دومینو شامل ساختن زنجیرهای از دومینوهاست. بازی با یک دومینو شروع میشود و برای اضافه کردن یک دومینو جدید باید یکی از مربعهای آن را با مربعی در یکی از دو انتهای زنجیر موجود جفت کنید (یعنی هر دو مربع تعداد یکسانی نقطه داشته باشند). بازیکنان با تعداد مساوی دومینو شروع میکنند و برنده کسی است که زودتر از همهٔ دومینوهایش را مصرف کند. اگر دومینوهای اضافهای وجود داشته باشند، در بانک بازی قرار میگیرند. در هر نوبت هر بازیکن یک دومینو به زنجیر اضافه میکند و اگر نتوانست، نوبت را به حریف واگذار میکند و یک دومینو از بانک بر میدارد (اگر بانک خالی نباشد). دومینو یک بازی بسیار خوب و غیر قابل پیش بینی میباشد چون احتمال میرود که یکی از بازیکنان تنها یک دومینو داشته باشد تا بازی را به انتها برساند اما با بسته شدن راه ممکن است تمام بانک را برای پیدا کردن دومینویی که راه اورا بسته بردارد و دومینوی مورد نطر را پیدا نکند و دست اخر بازی را واگذار کند اما این احتمال هم وجود دارد که باشمردن دومینوها که در دست خود و بر روی زمین وجود دارد بتواند بازی راببرد که این کار عملی میباشد. دومینو را میتوان ۲ و ۴ نفره بازی کرد که در بازی ۴ نفره بانک وجود ندارد و به این گونه است که مهره ها را کنار هم چیده الته بصورت بالعکس به طوری که روی سفید آنها دیده شود و به این ترتیب که نفر اول ۲ مهره میکشد و نفرات بعدی نیز به ترتیب و از سمت راست ۲ مهره برداشته، در دور دوم نیز ۲ مهره و در نهایت ۳ مهره بر میداند تا در آخر هر نفر ۷ مهره داشته باشد . شروع بازی با کسی ست که جفت شش داشته باشد و نفر بعدی بازهم در سمت راست او است . دو فرد روبروی هم نیز شزیک یا یار یکدیگر محسوب میشوند . اگر نوبت به هریک از بازیکن ها رسید و وی مهره مورد نظر را نداشت نوبت بازی به دیگری می رسد . در پایان هرکس زودتر مهره های خود را تمام کرد مهر های دو رقیب دیگر که یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ وی است شمرده میشوند ( منظور خالهای به روی مهره ها ) و به نفع تیم برده ثبت میشوند و هر تیم که امتیاز خود را به ۱۵۱ رساند پیروز است . البته این بازی پایه و ابتدایی دومینو است و بازی های بسیار متنوع و شور انگیزی میتوان کرد که بورکینافاسویی ها در آنها مهارت فوق العاده ای دارند .