آموزش ساده بازی اتللو


آموزش ساده بازی اتللو

 

بازی اتللو در رده اول بازی های فکری دنیا است که از تعدادی مهره با دو وجه رنگی و یک صفحه بازی تشکیل شده است.
این بازی به صورت دو نفره انجام می شود.

در بازی فکری ۲ نفره بازیکنان با محاصره و تصاحب مهره های یکدیگر وارد رقابتی جدی و آموزنده می شوند و زمان خود را به نحوی خوب سپری می کنند . هم اکنون هزاران نفر در سراسر دنیا ضمن درگیر شدن در جذابتهای این بازی مشهور ، قدرت برنامه ریزی و آینده نگری خود را پرورش می دهند و استراتژی های رقابت کردن و برنده ماندن را طراحی و در عمل اجرا می کنند . شما هم با دوستان و خانواده ی خود سرگرم این بازی شوید و همزمان با اینکه هیجان ناشی از بازی اتللو را می چشید ، توان طراحی و برنامه ریزی ذهنی و عملی ساختن آن صحنه رقابت را بیاموزید .

بازی اتللو

روش بازی ۱ نفره اتللو

پرش و حذف : بازی یک نفره ای است که قدرت ذهن را در استفاده از تمام امکانات موجود و برداشتن گامهایی همراه با دور اندیشی برای رسیده به هدفی مشخص ، تقویت می کند با یک مقوای مثل شکل نیمی از صفحه را بپوشانید البته خط قطر ، جزو بازی هست .نیمه ی دیگر را با رنگ دلخواه خود مهره گذاری کنید و به انتخاب خود جای یک مهره را خالی بگذارید. روش بازی در یک جمله این است: باید از روی فقط یک مهره بپرید و آن را حذف کنید . توضیح بیشتر از این قرار است دومین مهره مجاور خانه خالی را بردارید آن را از روی اولین مهره مجاور خانه خالی ، عبور دهید و در خانه خالی بگذارید خط پرشی می تواند افقی یا عمودی یا مورب باشد . مهره ای را که از روی آن پریده اید از صفحه خارج کنید . دقت کنید که از روی فقط یک مهره می تواند پرید ؛ آن هم به شرطی که بعد از آن خالی باشد همچنین اگر به صورت مورب پرش کردید ، حواستان باشد که خط پرش دقیقا مورب باشد با پرش و حذف های مکرر به مرور صفحه خالی می شود نگذارید مهره ای تنها شود .اگر شد برای نجات آن برنامه ریزی کنید در پایان ، تعداد مهره های باقی مانده را بشمارید : هرچه کمتر باشد برنده ترید و اگر یکی ماند نابغه اید .
روش بازی دو نفره اتللو

برای شروع، چهار مهره مطابق شکل در وسط صفحه به صورت ضربدری، قرار می گیرند. مهره تیره بازی را آغاز می کند.
مهره را جایی قرار دهید که یک یا چند مهره حریف را محاصره کند. یعنی مهره قرار داده شده تعدادی از مهره های حریف را بین مهره جدید و مهره هم رنگ شما در صفحه محاصره کند سپس مهره های محاصره شده را چرخانده و به رنگ مهره خود درآورید.این به معنی محاصره و تصاحب است.
قرار دادن مهره در صفحه به صورت نوبتی انجام می گیرد.
مهره جدید را فقط در محلی می توان قرار داد که مهره ای از حریف محاصره شود. به عبارتی مهره ای به صورت آزاد در صفحه نمی تواند وجود داشته باشد و همه مهره ها حتما در مجاورت مهره های دیگر هستند.
در صورتی یکی از بازیکنان در نوبت خود، مکانی برای محاصره حریف نداشته باشد و نتواند حتی یک مهره او را محاصره کند، در این صورت حرکت به حریف واگذار می شود. تا زمانی که امکان محاصره برایش ایجاد شود.
در پایان بازیکنی که تعداد مهره های بیشتری روی صفحه بازی داشته باشد، برنده است.
این بازی در سطح (۶*۶) عرضه می شود.
خلاصه قوانین بازی اتللو

مهره گذاری فقط باید همراه با محاصره ی رقیب باشد
خط محاصره می تواند افقی یا عمودی یا مورب یا هر سه باشد
فقط مهره هایی را می توان تصاحب کرد که بین مهره جدید و مهره قبلی موجود در صفحه محاصره شده باشند
اگر بازی کنی امکان مهره گذاری برای محاصره نداشت نوبتش به حریف واگذار می شود