آموزش پنتاگو

آموزش سریع و آسان پنتاگو

 

شروع بازي:

بازي با صفحه خالي شروع ميشود و بازيكنان رنگ مهره خود را انتخاب مي كنند.
در اين آموزش چهار صفحه را نام گذاري كرده ايم كه در شكل مي بينيم.

هدف بازي:

هدف اين است كه قبل از رقيبتان پنج مهره خود را در يك رديف افقي ، عمودي يا اريب قرار دهيد.

روش بازي:

هر بازيكن يك مهره در صفحه قرار مي دهد و مهره تيره بازي را شروع مي كند و همزمان يكي از صغحه ها را به دلخواه ۹۰ درجه در جهت يا خلاف عقربه ساعت مي چرخاند.

هر دو بازيكن سه مهره گذاشته انداما هنوز حركت صفحه تاثيري در بازي ندارد و اصطلاحا حركت صفحه خنثي است.

قرمز مهره خود را در مكان مشخص قرار مي دهد. قرمز سه مهره خود را بر روي صفحه ۱ رديف كرده و اگر سياه حركت را خنثي نكند قرمز در حركت بعد پنج مهره را رديف مي كند.

سياه با قرار دادن مهره و چرخش صفحه ۲ تهديد را موقتا خنثي ميكند.

قرمز مهره را در صفخه ۳ قرار ميدهد و انرا مي چرخاند.

سياه با قرار دادن مهره در صفحه ۳ و چرخاندن صفحه ۱ تهديد را خنثي مي كند.

 

قرمز با قرار دادن مهره در صفخه ۲ و جرخاندن برنه بازي مي شود.

 

شكل زير تصوير نهايي بازي است.

 

آموزش بازی برج هیجان (جنگا)


آموزش سریع و اسان بازی برج هیجان همراه با تاسبازی جنگا برای رده سنی بالاتر از هفت سال ( ۷ تا ۹۹ سال) قابل استفاده می باشد. مهارت تمرکز ، دقت ، هوش و تفکر از جمله مهارت های لازم برای پیروزی در این بازی مهیج می باشد. بازی برج هیجان، در چند شکل مختلف و چند نام در بازار موجود است نامها : برج هیجان ، جینگا ، ویستروی. مدل های متفاوت این بازی : با مهره های رنگی و تاس، مهره سفید عدد دار و تاس و مهره های فومی می باشد. تکیه ی اصلی این بازی بر اساس تمرکز، هوش و قدرت محاسبه بر اساس مشاهدات می باشد و بطور کلی به دو روش متنوع قابل انجام می باشد. بازی برج هیجان، دو نفره بوده و به دو صورت قابل اجرا است. روش اول بازی : هر یک از بازیکنان به صورت دلخواه یکی از مهره ها را انتخاب و با یک دست آن مهره را از جای خود خارج کرده و بر روی برج قرار می دهد این کار به صورت نوبتی ادامه پیدا می کند ، کسی که باعث ریزش برج شود بازنده بازی است. روش دوم بازی : این روش بازی مقداری سخت تر بوده و عامل شانس دخالت بیشتری در آن دارد، بطوری که در این روش انتخاب مهره با استفاده از تاس صورت می گیرد . تاس عدد دار : جمع اعداد تاس انداخته شده همان مهره ای می شود که باید خارج شود و در تاس رنگی همان رنگی تاس انداخته شده مهره ای است که باید از جای خود خارج و بر روی برج قرار گیرد . تا کسی که باعث ریزش برج می شود بازنده بازی است. امیدواریم از این بازی زیبا نهایت لذت را ببرید.

آموزش کریدور ( دالون )


آموزش بازی کریدور (دالون)

 

قوانین برای بازی دو نفره:
برای شروع بازی، موانع را در جایگاه خود قرار می دهیم.(برای هر بازیکن ۱۰ مانع) هر باریکن آدمک خود را در خانه وسط، در ردیف اول سمت خود قرار می دهد.(شکل ۱)

شیوه بازی:
هر بازیکن می تواند در نوبت خود یا آدم کش را تکان دهد و یا یک حصار در صفحه قرار دهد.
در حالتی که هیچ حصاری باقی نماند، بازیکن باید آدمکش را حرکت دهد.حرکت آدمک ها:
در هر نوبت آدمک ها فقط می توانند یک خانه حرکت کنند: عمودی یا افقی _ جلو یا عقب. (شکل ۲)
آدمک ها باید از دور موانع حرکت کنند. (شکل ۳)

قرار دادن موانع:
موانع باید به گونه ای قرار داده شوند که هر دو مربع را بپوشانند. (شکل ۴)
موانع باید با هدف تسهیل حرکت بازیکن و یا در جهت جلوگیری از دسترسی آسان بازیکن مقابل به پایان صفحه استفاده شود. (شکل ۵)

وقتی دو آدمک در حالتی مقابل هم قرار می گیرند که هیچ مانعی بین آنها نباشد آدمکی که نوبتش رسید می تواند از روی آدمک دیگر بپرد و بدین طریق یک خانه اضافی پیش می رود.(شکل ۶)

اگر مانعی در پشت آدمک حریف قرار داشته باشد، بازیکن باید آدمک خود را به سمت راست یا چپ آدمک حریف ببرد. (شکل ۸و۹)

پایان بازی:
بازیکنی که زودتر به یکی از ۹ خانه مقابل خود (آخرین ردیف) برسد برنده است.
(شکل۷).

قوانین برای بازی ۴ نفره:
در این حالت ۴ بازیکن هر کدام آدمک خود را در مربع وسطی یک ضلع از صفحه قرار می دهد. به هر بازیکن ۵ مانع می رسد.
قوانین همانند بازی دوتایی است اما پرش از روی بیش از یک آدمک ممنوع است. (شکل ۱۰)

آموزش ساده بازی اتللو


آموزش ساده بازی اتللو

 

بازی اتللو در رده اول بازی های فکری دنیا است که از تعدادی مهره با دو وجه رنگی و یک صفحه بازی تشکیل شده است.
این بازی به صورت دو نفره انجام می شود.

در بازی فکری ۲ نفره بازیکنان با محاصره و تصاحب مهره های یکدیگر وارد رقابتی جدی و آموزنده می شوند و زمان خود را به نحوی خوب سپری می کنند . هم اکنون هزاران نفر در سراسر دنیا ضمن درگیر شدن در جذابتهای این بازی مشهور ، قدرت برنامه ریزی و آینده نگری خود را پرورش می دهند و استراتژی های رقابت کردن و برنده ماندن را طراحی و در عمل اجرا می کنند . شما هم با دوستان و خانواده ی خود سرگرم این بازی شوید و همزمان با اینکه هیجان ناشی از بازی اتللو را می چشید ، توان طراحی و برنامه ریزی ذهنی و عملی ساختن آن صحنه رقابت را بیاموزید .

بازی اتللو

روش بازی ۱ نفره اتللو

پرش و حذف : بازی یک نفره ای است که قدرت ذهن را در استفاده از تمام امکانات موجود و برداشتن گامهایی همراه با دور اندیشی برای رسیده به هدفی مشخص ، تقویت می کند با یک مقوای مثل شکل نیمی از صفحه را بپوشانید البته خط قطر ، جزو بازی هست .نیمه ی دیگر را با رنگ دلخواه خود مهره گذاری کنید و به انتخاب خود جای یک مهره را خالی بگذارید. روش بازی در یک جمله این است: باید از روی فقط یک مهره بپرید و آن را حذف کنید . توضیح بیشتر از این قرار است دومین مهره مجاور خانه خالی را بردارید آن را از روی اولین مهره مجاور خانه خالی ، عبور دهید و در خانه خالی بگذارید خط پرشی می تواند افقی یا عمودی یا مورب باشد . مهره ای را که از روی آن پریده اید از صفحه خارج کنید . دقت کنید که از روی فقط یک مهره می تواند پرید ؛ آن هم به شرطی که بعد از آن خالی باشد همچنین اگر به صورت مورب پرش کردید ، حواستان باشد که خط پرش دقیقا مورب باشد با پرش و حذف های مکرر به مرور صفحه خالی می شود نگذارید مهره ای تنها شود .اگر شد برای نجات آن برنامه ریزی کنید در پایان ، تعداد مهره های باقی مانده را بشمارید : هرچه کمتر باشد برنده ترید و اگر یکی ماند نابغه اید .
روش بازی دو نفره اتللو

برای شروع، چهار مهره مطابق شکل در وسط صفحه به صورت ضربدری، قرار می گیرند. مهره تیره بازی را آغاز می کند.
مهره را جایی قرار دهید که یک یا چند مهره حریف را محاصره کند. یعنی مهره قرار داده شده تعدادی از مهره های حریف را بین مهره جدید و مهره هم رنگ شما در صفحه محاصره کند سپس مهره های محاصره شده را چرخانده و به رنگ مهره خود درآورید.این به معنی محاصره و تصاحب است.
قرار دادن مهره در صفحه به صورت نوبتی انجام می گیرد.
مهره جدید را فقط در محلی می توان قرار داد که مهره ای از حریف محاصره شود. به عبارتی مهره ای به صورت آزاد در صفحه نمی تواند وجود داشته باشد و همه مهره ها حتما در مجاورت مهره های دیگر هستند.
در صورتی یکی از بازیکنان در نوبت خود، مکانی برای محاصره حریف نداشته باشد و نتواند حتی یک مهره او را محاصره کند، در این صورت حرکت به حریف واگذار می شود. تا زمانی که امکان محاصره برایش ایجاد شود.
در پایان بازیکنی که تعداد مهره های بیشتری روی صفحه بازی داشته باشد، برنده است.
این بازی در سطح (۶*۶) عرضه می شود.
خلاصه قوانین بازی اتللو

مهره گذاری فقط باید همراه با محاصره ی رقیب باشد
خط محاصره می تواند افقی یا عمودی یا مورب یا هر سه باشد
فقط مهره هایی را می توان تصاحب کرد که بین مهره جدید و مهره قبلی موجود در صفحه محاصره شده باشند
اگر بازی کنی امکان مهره گذاری برای محاصره نداشت نوبتش به حریف واگذار می شود

آموزش دومینو روسی

آموزش ساده و حرفه ای دومینو روسی


بازی هایی که اینجا آموزش داده میشه همگی بازهایی هستند که با دومینوهای جفت شش(Double-six Dominoes) قابل بازی هستند.
این نوع دومینو که مثل عکس زیر هست تقریبا” یکی از رایج ترین دومینو ها هست که شامل ۲۸ تایل میشه.

بازی های مختلفی با این نوع نمونه دومینو صورت میگیره که عبارتند از:

All Fives
Bergen
Block Dominoes
Chickenfoot
Chinese Dominoes
Draw Dominoes
Flower & Scorpion
Fortress
Forty-Two
Matador
Mexican Train
Moon
Muggins
Sebastopol
Seven-Toed Pete
Sniff
Solitaire
Texas 42
Tiddly Wink

بازی دومینو شامل ساختن زنجیرهای از دومینوهاست. بازی با یک دومینو شروع میشود و برای اضافه کردن یک دومینو جدید باید یکی از مربعهای آن را با مربعی در یکی از دو انتهای زنجیر موجود جفت کنید (یعنی هر دو مربع تعداد یکسانی نقطه داشته باشند). بازیکنان با تعداد مساوی دومینو شروع میکنند و برنده کسی است که زودتر از همهٔ دومینوهایش را مصرف کند. اگر دومینوهای اضافهای وجود داشته باشند، در بانک بازی قرار میگیرند. در هر نوبت هر بازیکن یک دومینو به زنجیر اضافه میکند و اگر نتوانست، نوبت را به حریف واگذار میکند و یک دومینو از بانک بر میدارد (اگر بانک خالی نباشد). دومینو یک بازی بسیار خوب و غیر قابل پیش بینی میباشد چون احتمال میرود که یکی از بازیکنان تنها یک دومینو داشته باشد تا بازی را به انتها برساند اما با بسته شدن راه ممکن است تمام بانک را برای پیدا کردن دومینویی که راه اورا بسته بردارد و دومینوی مورد نطر را پیدا نکند و دست اخر بازی را واگذار کند اما این احتمال هم وجود دارد که باشمردن دومینوها که در دست خود و بر روی زمین وجود دارد بتواند بازی راببرد که این کار عملی میباشد. دومینو را میتوان ۲ و ۴ نفره بازی کرد که در بازی ۴ نفره بانک وجود ندارد و به این گونه است که مهره ها را کنار هم چیده الته بصورت بالعکس به طوری که روی سفید آنها دیده شود و به این ترتیب که نفر اول ۲ مهره میکشد و نفرات بعدی نیز به ترتیب و از سمت راست ۲ مهره برداشته، در دور دوم نیز ۲ مهره و در نهایت ۳ مهره بر میداند تا در آخر هر نفر ۷ مهره داشته باشد . شروع بازی با کسی ست که جفت شش داشته باشد و نفر بعدی بازهم در سمت راست او است . دو فرد روبروی هم نیز شزیک یا یار یکدیگر محسوب میشوند . اگر نوبت به هریک از بازیکن ها رسید و وی مهره مورد نظر را نداشت نوبت بازی به دیگری می رسد . در پایان هرکس زودتر مهره های خود را تمام کرد مهر های دو رقیب دیگر که یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ وی است شمرده میشوند ( منظور خالهای به روی مهره ها ) و به نفع تیم برده ثبت میشوند و هر تیم که امتیاز خود را به ۱۵۱ رساند پیروز است . البته این بازی پایه و ابتدایی دومینو است و بازی های بسیار متنوع و شور انگیزی میتوان کرد که بورکینافاسویی ها در آنها مهارت فوق العاده ای دارند .